Boilerite puhastamine

NANOFIX OÜ tegeleb ka boilerite puhastuse ja läbipesuga.

Tihti boilerissküttekehae kogunenud rooste, katlakivi ja muu füüsiline saaste vähendab vee soojendamise võimekus kuni 75% ning üldjuhul lõppeb see küttekeha läbipõlemisega. Et vältida boileri enneaegset läbipõlemist, tuleks boilerit aeg-ajalt puhastada.

Kõige efektiivsem lahendus boilerite eluea pikendamiseks oleks paigaldada enne kütteseadmeid veepehmendusseade. See investeering tagab kütteseadmete säilimise pikkadeks aastateks ning aitab vältida küttekehade läbipõlemist.

Veepuhastusseadmete hooldus Veepuhastusseadmete remont Veepuhastusseadmete paigaldus Veeproovid Diagnostika Torutööd veepuhastusseadmed veepehmendussool Veevarustus Elekter&Automaatika Kontakt