Veepuhastusseadmete hooldus

Veetöötlusseadmeid, nagu ka kõiki muid seadmeid, on vaja perioodiliselt hooldada, see tagab nende korrasoleku ja töötamise pikkadeks aastateks. Nanofix OÜ on just see firma, kes tagab Sinu seadmete kvaliteetse kiire ja informatiivse hoolduse. Hoolduse käigus selgitatakse välja seadme head ja vead, mida tarbija tihtipeale ei märka ja probleemiks ei pea, kuid need avastatud vead võivad säästa Sinu rahakotti.

 

NANOFIX OÜ hooldab kõiki veetöötlusega seotud seadmeid:

 • Veepehmendid
 • Raua-mangaanifiltrid
 • Liivafiltrid
 • Pöördosmoos
 • UV-Seadmed
 • Aeratsiooni seadmed
 • Õhueraldajad
 • Automaat läbipesuga eelfiltrid
 • Dosaatorpumbad
 • Kontrollerid (Juhtklapp)
 • Juhtivusmõõtjad (kalibreerimine)

Veepuhastusseadmete paigaldus Veepuhastusseadmete remont Veeproovid Diagnostika Torutööd Boilerite puhastamine veepuhastusseadmed veepehmendussool Veevarustus Elekter&Automaatika Kontakt